HR

Dział Personalny

Zaangażowani i kompetentni pracownicy są wartością dodaną każdej firmy. Pracownicy charakteryzujący się dużą aktywnością, pozytywnym nastawieniem, i dążeniem do zrealizowania określonych celi, wypływają w dużym stopniu na rozwój każdej firmy. Z tego powodu, w Gotenberg Group przywiązujemy szczególną uwagę do profesjonalnego wyboru pracowników, jak również do kształcenia i rozwoju obecnie zatrudnionych.

 

Dążymy do tego, aby nasi pracownicy działali odpowiedzialnie, uczciwie oraz wykazywali inicjatywę. Dobre pomysły mające, wpływ na rozwój naszej firmy zawsze są wynagradzane. Staramy się doceniać działania wyróżniających się pracowników, poprzez możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.